Deformatiemetingen

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen is een verzamelnaam van verschillende soorten metingen die allen tot doel hebben de bebouwde omgeving en de bouwput te monitoren. Een deformatiemeting wordt ook wel nauwkeurigheids- waterpassing genoemd. Er bestaan diverse deformatie metingen zoals professionele hoogtemetingen met behulp van waterpassing of GPS metingen, XYZ- metingen, inclinometingen of de inzet van 3D- laserscanners om zeer nauwkeurige deformatie-metingen uit te kunnen voeren.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 085- 773 42 44 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Bouwkundig Expertisebureau Vermeer Expertise is gespecialiseerd in deformatiemetingen en kan u naast het professioneel uitvoeren van deze metingen adviseren en ondersteunen bij uw bouwkundige project. Naast deformatiemetingen voert Vermeer Expertise al jaren professionele trillingsmetingen en geluidsmetingen uit. Door tijdens de bouwwerkzaamheden de trillingsmetingen geluidsmetingen en deformatie-metingen door een specialist uit te laten voeren kunnen risico’s en overlast tot een minimum beperkt worden en kan eventuele ontstane schade snel en adequaat op de juiste partij worden verhaald.

Indien u meer informatie wenst over specialistische deformatie metingen of een vrijblijvende offerte wilt ontvangen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten adviseren u graag!

btn_info btn_contact

In de praktijk
Hoogtemetingen 70%
XYZ- metingen 90%
Inclinometingen 50%
3D- Laserscanning 30%
Diverse deformatiemetingen

Hoogtemetingen

Bij het uitvoeren van een hoogte meting wordt (indien mogelijk en geaccepteerd) een hoogtebout aangebracht in de te monitoren belendingen. Deze bout wordt ingemeten en opzichte van een bestaande NAP-bout of een buiten het risico gebied aangebrachte referentiebout. Doordat deze metingen met een zeer hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd kan zelfs de kleinste zetting van een pand worden waargenomen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoogtemetingen.

XYZ- metingen

Met behulp van een XYZ- meting wordt niet alleen de hoogte van een object ingemeten maar ook de scheefstand dit kan zeer belangrijk zijn bij geveldelen die al overhellen of een damwand die als gevolg van de druk bol dreigt te gaan staan. Vermeer Expertise bezit meerdere state of the art meettoestellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over XYZ- metingen of Z- metingen.

Inclinometingen

Een inclinometing is een deformatiemeting waarbij de vervorming van een damwand gemonitord kan worden. Veelal is het doorbuigen van een damwand de reden waarom omliggende bebouwing gaat zetten. Door de damwand te monitoren met behulp van een inclinometer wordt de kleinste afwijking al zeer snel ontdekt waardoor er schade- beperkende maatregelen genomen kunnen worden. Neem contact met ons op voor meer informatie over inclinometingen.

3D- Laserscan

De allerlaatste ontwikkeling op het gebied van monitoring van deformaties is een 3d-laser scan. Bij een 3D-laserscan worden letterlijk miljoenen punten ingescand. hierdoor wordt er een 3D- model van de omgeving en de bebouwing gemaakt. Vermeer Expertise is in Nederland uniek in de wijze waarop wij op deze manier de bebouwing monitoren. Neem contact met ons op voor meer informatie over de inzet van een 3D- laserscan.

Onze klanten