Diensten

Diensten

Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s bij (nieuw)bouw werkzaamheden. Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij instaat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 0488 – 411 110 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Bij Vermeer Expertise stellen we elke opnieuw de vraag aan onze klanten: Hoe kunnen wij u helpen? Met onze diverse diensten helpen wij als experts onze opdrachtgevers alle bouwrisico’s specialistisch in kaart te brengen. U kunt bij Vermeer Expertise BV terecht voor:

Omgevingsanalyse

Door jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij instaat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s heerst kunnen worden. Dit doen wij door een advies uit te brengen op basis van de CUR 223 “Richtlijn meten en monitoren van bouwputten”. Wij koppelen de verschillende monitoringstechnieken aan de specifieke projectrisico’s en vertalen dit naar een risico gestuurd monitoringsplan. Lees meer >>

Bouwkundige opnamen

Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s bij (nieuw)bouw werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van risicobeheersing is het uitvoeren van een bouwkundige opname. Een bouwkundige opname wordt uitgevoerd wanneer er in de omgeving van belendingen, heiwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, bemalingswerkzaamheden of andere werkzaamheden worden uitgevoerd die risicovol zijn voor de omgeving. Lees meer >>

Trillingsmetingen

Als gevolg van de (bouw)werkzaamheden kunnen er trillingen veroorzaakt worden. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan schade en hinder worden voorkomen. Lees meer >>

Deformatie- metingen

Deformatiemetingen is een verzamelnaam van verschillende soorten metingen die allen tot doel hebben de bebouwde omgeving en de bouwput te monitoren. Voorbeelden van deformatiemetingen zijn hoogtemetingen, XYZ-meting, inclinometingen en metingen met behulp van een ultramoderne 3d- laserscanner. Lees meer >>

Geluidsmetingen

Een geluidsmeting, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is een van de diensten van Vermeer Expertise BV. Een bouwproject verloopt nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw veel geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze overlast zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij bouwwerkzaamheden geproduceerd mag worden. Lees meer >>

Onze klanten