De meest bekende manier van hoogtemeten is waterpassing. Wij werken met de meest moderne digitale waterpassen en een digitale blaak waardoor een nauwkeurigheid tot enkele millimeters gegarandeerd kan worden. Direct na de uitvoering van de waterpassing wordt de sluitfout gecontroleerd. Alle metingen, berekeningen en resultaten worden vakkundig gerapporteerd.

Naast waterpassing kan Vermeer Expertise hoogtemeting ook trigonometrisch uitvoeren. Bij trigonometrisch meten wordt het hoogteverschil tussen twee punten gemeten gebruikmakend van de horizontale onderlinge afstand en verticale hoek. Een veelgebruikt instrument bij deze vorm van hoogtemeting is een tachymeter. Bij trigonometrische metingen moet echter rekening worden gehouden met de aardkromming en refractie, ofwel de breking van het licht. Vermeer Expertise heeft ruime ervaring met de foutmarges die op kunnen treden binnen een meting en kan door verschillende technieken en berekeningen de foutmarges minimaliseren.

 

Zeer hoge nauwkeurigheid

Bij het uitvoeren van een hoogtemeting wordt (indien mogelijk en geaccepteerd) een hoogtebout aangebracht in de te monitoren belendingen. Deze bout wordt ingemeten ten opzichte van een bestaande NAP-bout of een buiten het risicogebied aangebrachte referentiebout. Doordat deze metingen met een zeer hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd kan zelfs de kleinste zetting van een pand worden waargenomen.

 

        

 

Deformatie vaststellen

Bij herhalingsmetingen kan het risico op deformatie, ook wel zettingsverloop of bodemdalingen, worden vastgesteld. Objecten, bouwputten en/of gebouwen worden door de tijd heen opgemeten. Verschillende instrumenten voorspellen op basis van de berekeningen de toestand van het desbetreffende object.

Landmeetkunde en geodesie zijn beide toegepaste wetenschappen die zich uiten in specialistisch werk als hoogtemetingen. Vermeer Expertise is zeer ervaren op dit gebied. Wij zijn in het bezit van passende instrumenten voor verschillende soorten metingen. Per project wordt een gespecialiseerd team samengesteld en wordt een gepaste werkmethode bepaald naar aanleiding van de specificaties van de opdracht.

 

We bespreken graag met u de mogelijkheden op het gebied van hoogtemetingen. Bel voor meer informatie of een afspraak 085- 773 4244 of neem contact met ons op via het contactformulier.