Als gevolg van de werkzaamheden zoals heien bij nieuwbouw, grondverzet, sloopwerkzaamheden, wegwerkzaamheden of transport kunnen er hevige trillingen vrijkomen op de omliggende belendingen. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan tijdig ingegrepen worden en de kans op schade en/of hinder beperkt worden. Wij kunnen monitoren volgens de SBR-A (schade aan gebouwen) en SBR-B (hinder voor personen) richtlijnen. Uit deze richtlijnen volgen grenswaardes en streefwaardes, maximaal toelaatbare waardes, die de kans op schade monitoren. Onze experts zijn gespecialiseerd in het toepassen van de SBR-richtlijn bij trillingsmetingen die de basis vormen voor het in kaart brengen van de mogelijke schaderisico’s.

 

      

 

Geluid, zettingen en trillingen professioneel laten meten

Naast professionele trillingsmetingen voert Bouwkundig Expertisebureau Vermeer Expertise ook specialistische metingen uit als deformatie-metingen, geluidsmetingen of bouwkundige opnames. Om trillingen, geluid of zettingen bij een omgevingsanalyse goed in kaart te kunnen brengen zijn betrouwbare metingen onmisbaar. Wilt u zelf een professionele geluidsmeting of trillingsmeting laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie op het gebied van trillingsmetingen. Een van onze adviseurs staat u graag te woord en/of voorziet u van een passende offerte.

Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak naar 085- 773 4244 of neem contact met ons op via het contactformulier.