Bouwkundig experts voor gemeenten

Al jarenlang zijn gemeentes, waterschappen en provincies grote afnemers van Vermeer Expertise. Deze partijen zijn over het algemeen verantwoordelijk voor infraprojecten, rioolwerkzaamheden, kadeverbetering en herinrichtingsprojecten. Vermeer Expertise adviseert deze organisaties over de risicomonitoring omtrent hun werkzaamheden. Het beheersen en monitoren van de risico’s is van groot belang voor overheidsorganisaties.

 

Voor provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en waterschappen

Wij als Vermeer Expertise kunnen deze risico’s beheersen en in kaart brengen door bouwkundige opnames, trillingsmetingen, lintvoegmetingen, geluidsmetingen en hoogtemetingen uit te voeren. Dit doen wij al geruime tijd met veel succes en zijn dan ook trots dat we projecten gedaan hebben met bijvoorbeeld Gemeente Berg en Dal, Gemeente Zevenaar en de Provincie Overijssel.

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Vermeer Expertise is gespecialiseerd in bouwkundige opnames en het beheersen van risico’s bij (nieuw-) bouw werkzaamheden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een belangrijk onderdeel van risicobeheersing.
Lees meer
Vermeer Expertise is gespecialiseerd in omgevingsanalyses, ook wel bouwrisico- analyse genoemd. Door jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij in staat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s heerst kunnen worden.
Lees meer
Als gevolg van de (bouw-) werkzaamheden zoals heien, grondverzet, sloopwerkzaamheden of transport kunnen er hevige trillingen veroorzaakt worden. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan schade en hinder worden voorkomen.
Lees meer
Een geluidsmeting, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is een van de diensten van Vermeer Expertise. Een bouwproject verloopt nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw veel geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze overlast zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij bouwwerkzaamheden geproduceerd mag worden.
Lees meer
Hoogtemetingen, een vorm van landmeetkunde en ook wel nauwkeurigheidswaterpassing of zettingsmeting genoemd, worden verricht om het hoogteverschil tussen objecten, gebouwen of andere hoogtepunten ten opzichte van een betrouwbare referentie vast te stellen.
Lees meer