Hoogtemetingen

Hoogtemetingen

Hoogtemetingen, een vorm van landmeetkunde en ook wel nauwkeurigheidswaterpassing of zettingsmeting genoemd, worden verricht om het hoogteverschil tussen objecten, gebouwen of andere hoogtepunten ten opzichte van een betrouwbare referentie vast te stellen.

btn_info btn_contact

In de praktijk
Deformatie vaststellen 95%
Waterpassing 70%
GPS-metingen 50%
Diverse hoogtemetingen

Bij het uitvoeren van een hoogtemeting wordt (indien mogelijk en geaccepteerd) een hoogtebout aangebracht in de te monitoren belendingen. Deze bout wordt ingemeten ten opzichte van een bestaande NAP-bout of een buiten het risicogebied aangebrachte referentiebout. Doordat deze metingen met een zeer hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd kan zelfs de kleinste zetting van een pand worden waargenomen.

Deformatie vaststellen met hoogtemetingen

Bij herhalingsmetingen kan het risico op deformatie, ook wel zettingsverloop of bodemdalingen, worden vastgesteld. Objecten, bouwputten en/of gebouwen worden door de tijd heen opgemeten. Verschillende instrumenten voorspellen op basis van de berekeningen de toestand van het desbetreffende object.

Landmeetkunde en geodesie zijn beide toegepaste wetenschappen die zich uiten in specialistisch werk als hoogtemetingen. Vermeer Expertise is zeer ervaren op dit gebied. Wij zijn in het bezit van passende instrumenten voor verschillende soorten metingen. Per project wordt een gespecialiseerd team samengesteld en wordt een gepaste werkmethode bepaald naar aanleiding van de specificaties van de opdracht.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 085- 773 42 44 of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Hoogtemetingen aan de hand van waterpassing

De meest bekende manier van hoogtemeten is waterpassing. Wij werken met de meest moderne digitale waterpassen en een digitale blaak waardoor een nauwkeurigheid tot enkele millimeters gegarandeerd kan worden. Direct na de uitvoering van de waterpassing wordt de sluitfout gecontroleerd. Alle metingen, berekeningen en resultaten worden vakkundig gerapporteerd.

Naast waterpassing kan Vermeer Expertise hoogtemeting ook trigonometrisch uitvoeren. Bij trigonometrisch meten wordt het hoogteverschil tussen twee punten gemeten gebruikmakend van de horizontale onderlinge afstand en verticale hoek. Een veelgebruikt instrument bij deze vorm van hoogtemeting is een tachymeter. Bij trigonometrische metingen moet echter rekening worden gehouden met de aardkromming en refractie, ofwel de breking van het licht. Vermeer Expertise heeft ruime ervaring met de foutmarges die op kunnen treden binnen een meting en kan door verschillende technieken en berekeningen de foutmarges minimaliseren.

Hoogtemetingen door middel van GPS- metingen

Daarnaast kan een hoogtemeting uitgevoerd worden door middel van een GPS- meting. Dit is de minst nauwkeurige methode, maar heeft het voordeel dat ze snel en door één persoon uitgevoerd kan worden. Bij GPS- metingen wordt gebruik gemaakt van het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Door middel van vastgestelde RD-punten met bijbehorende x- en y-coördinaten kan een berekening van het gewenste project gemaakt worden.

Vermeer Expertise rapporteert bij elk project op maat. Dit kan in de vorm van een monitoringsplan, advies, eindrapport of tussentijdse verslagen zijn. Meer weten over hoogtemetingen? Neem contact op of vraag direct een offerte aan.

Onze klanten