Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in omgevingsanalyses, ook wel bouwrisico- analyse genoemd. Door jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij in staat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s heerst kunnen worden. Dit doen wij door een advies uit te brengen op basis van de CUR 223 “Richtlijn meten en monitoren van bouwputten”. Wij koppelen bij een omgevingsanalyse de verschillende monitoringstechnieken aan de specifieke projectrisico’s en vertalen dit naar een risico gestuurd monitoringsplan.

Hierbij kunnen wij als volledig onafhankelijke partij de verschillende monitoringswerkzaamheden bij een bouwrisico- analyse voor u uitvoeren zoals bouwkundige opnamen, trillingsmetingen, hoogtemetingenxyz-metingen en geluidsmetingen.

btn_info btn_contact

Monitoringsplan
Projectomschrijving en uitgangspunten 10%
Doelstelling van de omgevingsanalyse 25%
Risico's van het project 40%
Resultaten van de risico- analyse 55%
Meetstrategie per type meetinstrument 70%
Maatregelen bij overschrijdingen 90%
Communicatieplan o.b.v. bouwrisico- analyse 100%
Monitoringswerkzaamheden
Bouwkundige opname
Een bouwkundige opname wordt uitgevoerd wanneer er in de omgeving van belendingen, heiwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, bemalingswerkzaamheden of andere werkzaamheden worden uitgevoerd die risico vol zijn voor de omgeving.
Trillingsmetingen
Als gevolg van de (bouw)werkzaamheden kunnen er trillingen veroorzaakt worden. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan schade en hinder worden voorkomen. Onze experts zijn gespecialiseerd in het toepassen van de SBR-richtlijn.
Hoogtemetingen
Bij het uitvoeren van een hoogtemeting wordt (indien mogelijk en geaccepteerd) een hoogtebout aangebracht in de te monitoren belendingen. Deze bout wordt ingemeten ten opzichte van een bestaande NAP-bout of een buiten het risico gebied aangebrachte referentiebout. Doordat deze metingen met een zeer hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd kan zelfs de kleinste zetting van een pand worden waargenomen.
XYZ-metingen
Met behulp van een XYZ- meting wordt niet alleen de hoogte van een object ingemeten maar ook de scheefstand. Dit kan zeer belangrijk zijn bij geveldelen die al overhellen of een damwand die als gevolg van de druk bol dreigt te gaan staan. Vermeer Expertise bezit meerdere state of the art meettoestellen.
Geluidsmetingen
Een geluidsmeting, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is een van de diensten van Vermeer Expertise BV. Een bouwproject verloopt nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw veel geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze overlast zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij bouwwerkzaamheden geproduceerd mag worden.
Onze klanten