Aquaduct Muiden – SAA One

In opdracht van SAA One heeft Vermeer Expertise de opdracht gekregen om een continue monitoring op te zetten voor een aquaduct in Muiden. Dit in verband met de grote waterdruk van De Vecht die de 11 meter hoge damwand naar binnen drukt. De twee lange zijden van de damwand (de Noord- en Zuid- zijde) moeten elk uur nauwkeurig gemeten worden.

Aan beide zijden zijn met behulp van magneten en speciale beugels 18 speciale monitoringsprisma’s aangebracht op de damwand. Vervolgens is de monitoringsopstelling opgezet en softwarematig ingesteld. De actuele meetgegevens worden direct doorgestuurd naar de website waar alle metingen in een overzichtelijke lineaire tabel worden weergegeven. Op deze manier kunnen verschillende personen op afstand meekijken wat er precies gebeurt (d.m.v. een meekijk- account) zonder volledige kennis van de software nodig te hebben. Bij overschrijding van de toegestane waarden verstuurt het systeem direct geautomatiseerd een waarschuwings- email en -sms.

Door deze methode van meten toe te passen worden zelfs de kleinste veranderingen in het te monitoren object direct waargenomen en kunnen kostbare manuren worden bespaard.

Vermeer Expertise BV
Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s bij (nieuw)bouw werkzaamheden. Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij instaat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden. Bij Vermeer Expertise stellen we elke opnieuw de vraag aan onze klanten: Hoe kunnen wij u helpen? Wij geven onze opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd advies. Wij verkopen geen nee. Zo heeft Vermeer Expertise al vele opdrachtgevers voorzien van gevraagd en ongevraagd advies: bekijk onze overige projecten om te zien waar Vermeer Expertise haar kennis en kunde heeft ingezet om bouwrisico’s onafhankelijk in kaart te brengen.

Onze klanten