Betuweroute

De Betuwelijn: een project parallel aan de rijksweg A15 over een lengte van meer dan 100 kilometer. Vermeer Expertise heeft op een aantal plekken in het tracé diverse risico- metingen verricht. Vermeer Maatvoering heeft daarnaast de grondslag verdicht en de maatvoering aan het spoor gedaan; maar ook de maatvoering ten behoeve van de geluidswallen, kunstwerken en de bovenleiding.

Vermeer Expertise BV
Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s bij (nieuw)bouw werkzaamheden. Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij instaat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden. Bij Vermeer Expertise stellen we elke opnieuw de vraag aan onze klanten: Hoe kunnen wij u helpen? Wij geven onze opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd advies. Wij verkopen geen nee. Zo heeft Vermeer Expertise al vele opdrachtgevers voorzien van gevraagd en ongevraagd advies: bekijk onze overige projecten om te zien waar Vermeer Expertise haar kennis en kunde heeft ingezet om bouwrisico’s onafhankelijk in kaart te brengen.

Onze klanten