Muiderbrug

Vermeer Expertise heeft een omgevingsanalyse gemaakt en de risico’s in kaart gebracht bij de verbreding van de Muiderbrug. Binnen het plan “Groot onderhoud A1” uit 2007 startte Rijkswaterstaat in de nazomer van dat jaar met de verbouwing van de Muiderbrug over het Amsterdam- Rijnkanaal. Om de doorstroming en veiligheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, voor zowel de scheepvaart als autoverkeer, werd de brug verbreed, verhoogd en versterkt. Daarnaast was Vermeer Maatvoering verantwoordelijk voor de hoofdmaatvoering en het uitzetten van de betonlijnen.

Vermeer Expertise BV
Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s bij (nieuw)bouw werkzaamheden. Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn wij instaat complexe bouwputten te doorzien en u goed te adviseren over de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden. Bij Vermeer Expertise stellen we elke opnieuw de vraag aan onze klanten: Hoe kunnen wij u helpen? Wij geven onze opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd advies. Wij verkopen geen nee. Zo heeft Vermeer Expertise al vele opdrachtgevers voorzien van gevraagd en ongevraagd advies: bekijk onze overige projecten om te zien waar Vermeer Expertise haar kennis en kunde heeft ingezet om bouwrisico’s onafhankelijk in kaart te brengen.

Onze klanten