De werkwijze van Vermeer Expertise kenmerkt zich door flexibiliteit en professionaliteit. Bij ons is afspraak ook echt afspraak en werken wij enkel en alleen met vakmensen.

Hoe lang duurt een bouwkundige opname?
De duur van een bouwkundige opname hangt in sterke mate af van de grootte van het pand en de staat van onderhoud. Voor een tussenwoning in een normale staat van onderhoud dient u rekening te houden met circa 45 minuten.
Moet ik meewerken aan een bouwkundige opname?
U hoeft niet mee te werken. U heeft als bewoner wel een betere verdediging in geval van schade indien door ons een bouwkundige opname is uitgevoerd. Wanneer u geen bouwkundige opname laat uitvoeren is het aan u om te bewijzen dat de vermeende schade nieuw is en is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden (aantonen causaliteit).
Moet ik toegang geven tot alle ruimtes?
U bent zeker niet verplicht toegang te geven tot alle ruimtes. Wij kunnen echter geen bouwkundige opname maken als wij een ruimte niet mogen inspecteren. Wij zullen in onze rapportage vermelden dat wij deze ruimte niet hebben geïnspecteerd.
Zijn er kosten verbonden aan een bouwkundige opname?
De bouwkundige opname is voor u kosteloos. Onze opdrachtgever betaalt voor uw opname. Wij vragen u enkel aanwezig te zijn tijdens ons bezoek.
Loopt mijn woning veel kans op schade?
Onze opdrachtgevers werken op een veilige manier. Zeer zelden ontstaat er als gevolg van werkzaamheden schade, toch is het mogelijk dat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade ontstaat. Wanneer dit gebeurt willen wij u vragen dit direct te melden zodat wij onze opdrachtgever kunnen adviseren om aanvullende maatregelen te treffen.
Hoe lang wordt de bouwkundige opname bewaard?
De bouwkundige opname wordt door ons standaard 7 jaar bewaard. Wanneer de bouwkundige opname gedeponeerd wordt is de bewaartermijn zelfs 10 jaar.
Wat moet ik doen in geval van schade?
Dat is natuurlijk vervelend. Aangezien de aannemer de werkzaamheden fysiek heeft uitgevoerd dient de melding van schade in eerste instantie aan hen te worden gedaan: zij zullen dan besluiten op welke wijze dit opgevolgd wordt en contact met u opnemen.