XYZ- metingen

XYZ- metingen

Door middel van XYZ monitoring berekent Vermeer Expertise de kans op zettingsverloop in en rondom uw (bouw)project. Afhankelijk van de grondstructuur, de bouwactiviteiten en grondwaterstanden kan deformatie ontstaan. Door vooraf geplaatste punten ten opzichte van elkaar herhaaldelijk te meten kan mogelijke deformatie worden bepaald.

btn_info btn_contact

In de praktijk
XYZ- metingen 55%
Z- metingen 20%
Inzet van XYZ- metingen

Met behulp van XYZ- metingen schade verhalen

Op basis van deze informatie kan Vermeer Expertise eventuele ongewenste veranderingen achterhalen en schade aan bouwobjecten en de omgeving voorspellen. Doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen. Wanneer de schade ten gevolge van een extern bouwproject is opgelopen, kan deze door middel van xyz- metingen verhaald worden op de verantwoordelijke. Wanneer de metingen vooraf aan een bouwproject uitgevoerd worden, kunnen risico’s vroegtijdig berekend worden en kan de eindverantwoordelijke zijn materiaalkeuze of bouwplanning op advies aanpassen om schadeclaims te voorkomen.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 085- 773 42 44 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Gedetailleerde XYZ- zettingsmetingen

Met onze digitale waterpasinstrumenten kunnen wij gedetailleerde zettingsmetingen uitvoeren. Met behulp van een XYZ- meting wordt niet alleen de hoogte van een object ingemeten maar ook de scheefstand. Dit kan zeer belangrijk zijn bij geveldelen die overhellen of een damwand die als gevolg van de druk bol dreigt te gaan staan. Vermeer Expertise bezit meerdere state of the art meettoestellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over XYZ- metingen of Z- metingen.

Vermeer Expertise rapporteert bij elk project op maat. Dit kan in de vorm van een monitoringsplan, advies, eindrapport of tussentijdse verslagen zijn. Meer weten over XYZ- metingen? Neem contact op of vraag direct een offerte aan.

Onze klanten