Akoestische geluidsmetingen

Akoestische geluidsmetingen

Een geluidsmeting, ook wel geluidsonderzoek of akoestisch onderzoek genoemd, is steeds vaker een verplicht onderdeel wanneer een bestemminsplan wordt gewijzigd. Bouwprojecten verlopen nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw veel geluidsoverlast voor de omgeving. Geluidsonderzoeken zijn een van de specialistische diensten van Vermeer Expertise.

btn_info btn_contact

In de praktijk
Geluidsmetingen 100%
Akoestische geluidsmetingen in woningen 30%
Geluidsmetingen op bouwterreinen 50%
Overige geluidsmetingen 20%
Meer over akoestische geluidsmetingen

Geluidsniveaus meten met behulp van akoestische geluidsmetingen

Het geluidsniveau dat wordt gemeten is sterk afhankelijk van het soort werkzaamheden dat uitgevoerd wordt. Daarnaast heeft elk terrein specifieke eigenschappen waar het geluid (versterkt) op reageert. Op basis van deze gegevens worden de nagalmtijd, de geluidsemissie en de tijden dat de geluidsbron in werking is, gemeten en verwerkt.

Om de overlast voor de omgeving zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij bouwwerkzaamheden geproduceerd mag worden. Omdat bouwprojecten tijdelijke geluidshinder veroorzaken zijn er specifieke regels van toepassing. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek gaat bij Vermeer Expertise volgens de Wet Geluidhinder en Circulair bouwlawaai.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 085- 773 42 44 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Akoestisch geluidsonderzoek

De uitvoerende partij dient zich aan deze eisen te houden tijdens het bouwproject. Vermeer Expertise voert geluidsmetingen uit op bouwplaatsen. Op basis van één of meerdere geluidsmetingen worden de resultaten verwerkt. De verschillende fases van de bouw worden door het team van Vermeer Expertise geanalyseerd en de (verwachte) uitkomsten worden verwerkt in een akoestisch rapport. De projectleider kan met de resultaten van deze geluidsmetingen, wanneer nodig, op tijd maatregelen treffen om het geluidsniveau te beperken.

Neem contact op met Vermeer Expertise voor geluidsmetingen op maat door een van onze akoestisch adviseurs.

Onze klanten