Bouwkundig experts voor gemeenten

Al jarenlang zijn gemeentes, waterschappen en provincies grote afnemers van Vermeer Expertise. Deze partijen zijn over het algemeen verantwoordelijk voor infraprojecten, rioolwerkzaamheden, kadeverbetering en herinrichtingsprojecten. Vermeer Expertise adviseert deze organisaties over de risicomonitoring omtrent hun werkzaamheden. Het beheersen en monitoren van de risico’s is van groot belang voor overheidsorganisaties.

 

Voor provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en waterschappen

Wij als Vermeer Expertise kunnen deze risico’s beheersen en in kaart brengen door bouwkundige opnames, trillingsmetingen, lintvoegmetingen, geluidsmetingen en hoogtemetingen uit te voeren. Dit doen wij al geruime tijd met veel succes en zijn dan ook trots dat we projecten gedaan hebben met bijvoorbeeld Gemeente Berg en Dal, Gemeente Zevenaar en de Provincie Overijssel.

 

Monitoringsplan

Bij elke start van de werkzaamheden moeten er bepaalde risico’s in kaart worden gebracht, wat je hierbij kan helpen is een monitoringsplan. Elk project is uniek. Na het inzichtelijk maken van de omgevingsrisico’s en de projectvoering beschrijven we in het monitoringsplan de richtlijnen, geldende grenswaarden en het hierbij horende advies. Het doel van dit plan is het beheersen van de risico’s tijdens de werkzaamheden. Op die manier zullen uw werkzaamheden voorspoedig verlopen.

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Vermeer Expertise is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnamen als onderdeel van het monitoren van risico’s bij bouw-, sloop- en wegwerkzaamheden.
Lees meer
Bij grondwatermonitoring kunnen we het grondwaterpeil in een bepaald gebied monitoren. Wanneer het grondwater zakt geeft de peilbuismeter een signaal. Zo kunnen we tijdig ingrijpen om zettingen van woningen te voorkomen.
Lees meer
Als gevolg van de werkzaamheden zoals heien bij nieuwbouw, grondverzet, sloopwerkzaamheden, wegwerkzaamheden of transport kunnen er hevige trillingen vrijkomen op de omliggende belendingen. Deze trillingen kunnen leiden tot schade of hinder. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan tijdig ingegrepen worden en de kans op schade en/of hinder beperkt worden.
Lees meer
Een geluidsmeting is een van de diensten van Vermeer Expertise. Een bouwproject verloopt nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw of sloopwerkzaamheden veel geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze overlast zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid dat bij (bouw-) werkzaamheden geproduceerd mag worden.
Lees meer
Hoogtemetingen, een vorm van landmeetkunde en ook wel nauwkeurigheidswaterpassing of zettingsmeting genoemd, worden verricht om het hoogteverschil tussen objecten, gebouwen of andere hoogtepunten ten opzichte van een betrouwbare referentie vast te stellen.
Lees meer
Binnen het veld van bouwmaatvoering en landmeten is nauwkeurigheid het grote sleutelwoord. Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde heeft de specialistische kennis én meest moderne apparatuur in huis om bij projecten de hoogste nauwkeurigheid te garanderen. Zo beschikken wij over een ultra moderne C10 3D- laserscanner en hebben wij een groot aantal specialisten in dienst die hier professioneel en nauwkeurig mee kunnen werken.
Lees meer
Wij bieden de mogelijkheid voor het plaatsen van scheurwijdtemeters. Bij een scheurwijdtemeting plaatsen we een scheurwijdtemeter aan weerszijde van een bestaande scheur. Met deze meting kunnen we monitoren of een scheur door sloop- of bouwwerkzaamheden verandert van grootte.
Lees meer