Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Een geluidsmeting, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is een van de diensten van Vermeer Expertise BV. Een bouwproject verloopt nooit geruisloos: vaak veroorzaakt (nieuw-) bouw veel geluidsoverlast voor de omgeving. Om deze overlast zo laag mogelijk te houden zijn er eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij bouwwerkzaamheden geproduceerd mag worden. De uitvoerende partijen dienen zich aan deze eisen te houden tijdens het bouwproject. Vermeer Expertise BV voert geluidsmetingen uit op bouwplaatsen: hierdoor kunnen wij het geluidsniveau gedetailleerd in kaart brengen en de hoeveelheid geproduceerd geluid bewaken. De projectleider kan met de resultaten van deze geluidsmetingen wanneer nodig op tijd maatregelen treffen om het geluidsniveau te beperken. Neem contact op met Vermeer Expertise voor specialistische geluidsmetingen door een van onze akoestische adviseurs.

btn_info btn_contact

In de praktijk
Omgevingsanalyses 80%
Bouwkundige opnamen 90%
Trillingsmetingen 60%
Deformatie metingen 70%
Geluidsmetingen 70%
Onze klanten